Powerpoint

Er is een standaard powerpointsjabloon met de stijlelementen van MN.

Titeldia 1

De titeldia bevat een blauw vlak met het logo waarin ook plaats is voor een titel en ondertitel. In het vlak is ruimte voor de naam van de spreker en voor de datum.

Vervolgdia 2

De vervolgdia’s hebben bovenin een blauwe balk met daarin het logo en de titel en het paginacijfer. De standaard tekstdia is wit. De agenda/overzichtsdia en dia’s voor grafieken en tabellen hebben een lichtgrijs vlak.

Dia met foto 3

Als bij een nieuwe dia ‘layout for photos’ gekozen wordt, verschijnt er een dia waarin een foto geplaats kan worden. Ook is het mogelijk een titel of bijschrift op de foto te plaatsen.