Brochures

Voor verschillende doelgroepen en boodschappen gebruiken we verschillende soorten beelden. Bindend element zijn de vormtaal en het gebruik van kleur en typografie.

Puur informatief 1

Puur informatieve middelen krijgen een eenvoudige vormgeving.


Wervend of combinatie informatief/wervend 2

Middelen als productbrochures en informatie-memoranda zijn wervender van aard en hebben een illustratie op het omslag. Er is een beeldbank met basisomslagen waar 19 illustraties in staan. De kleur van de achterkant kan variëren. Op de omslagen kan de titel en ondertitel vrij worden geplaatst. Ook kan er met de illustratie worden geschoven. Binnen een serie middelen mag de omslagillustratie wisselen, maar zorg dat de plek, kleur en maat van de titel gelijk is. Gebruik een witte of een blauwe achtergrond.

MN interne communicatie 3

Maak het persoonlijk en concreet door altijd portretten te gebruiken in combinatie met citaten (zie beeldbank).

Binnenwerk 4

Streef naar een levendig en toegankelijk geheel. Werk met meerdere lagen in de tekst zoals koppen, onderkoppen, tussenkopjes, introductieteksten, streamers, citaten en kaderteksten. Afwisseling van Apex New en Apex Serif draagt daaraan bij.