Gebruikershandleiding

Geen kwestie van smaak

MN heeft met haar missie en visie vastgesteld aan welke eisen onze huisstijl moet voldoen. Onze kernwaarden zijn daarbij leidend geweest.  Het resultaat is een krachtig en onderscheidend logo, een kleurenpalet met zowel zakelijke als frisse kleuren en nieuwe lettertypen waarmee we voortaan al onze correspondentie en presentaties vorm geven.  1

Werken met de nieuwe huisstijl

De gebruikershandleiding helpt om met onze nieuwe huisstijl aan de slag te gaan. Naast instructies om de sjablonen in te stellen, staat hierin achtergrondinformatie over hoe de huisstijl tot stand is gekomen en uit welke onderdelen deze bestaat. Ook is er een nieuwe e-mailhandtekening voor al onze mailberichten.
Klik bij Downloads op het PDF document
“Werken met de huisstijl” om de gebruikershandleiding te downloaden.