Corporate tekst

Bij MN werken specialisten, techneuten, strategen en vernieuwers. Met minstens één ding gemeen: een hart voor harde werkers. De mensen van MN werken aan een stabiel pensioen voor twee miljoen mensen in de metaal- en technieksector en maritieme industrie. MN biedt hen waar voor hun geld, nu en later. We beheren ruim € 130 miljard aan pensioenvermogen. Als verantwoord belegger maken we het verschil voor mens, milieu en samenleving.

We zijn in omvang de derde pensioenuitvoerings- organisatie van Nederland en de grootste in de marktsector. Daarmee is MN groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te behouden.

We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken. Bij MN werken ongeveer 1.000 mensen.